Musific's Demo Venue

Demo Venue - åpent for enhver anledning.
All genres

Musific har et Demo Venue er hvor vi leker Arrangør og Spillested, for at brukere kan prøve ut systemet. Musific har også en Demo Artist,  og en Demo Manager som er bookingansvarlig for Demo Artisten.

Send en booking-forespørsel - registrer e-postadressen din og når du får svar er forhandlingen i gang. Registrer ditt mobilnummer og forhandlingen kan føres helt frem til digitalt signert kontrakt.

Ingen bindes av det som utveksles med vårt Demo Venue. Her utveksler vi til vi setter bookinger, og vi fører forhandlinger frem til signerte kontrakter - og ingen har noen forpliktelse av den grunn.

Bookingansvarlige for Musific's Demo Venue er her for å prøve seg mot, og sitter i sandkassa sammen med Demo Artisten og Demo Manager'n, og inviterer til lekende læring. Team Musific må svare for dem på de henvendelser som kommer, så vi får håpe de er våkne.