Musific's Demo Manager

En demo Manager - som iviterer til lekende læring.
All genres

Musific har en "Demo Manager", for at brukere kan prøve ut systemet.
Demo Manager'n er bookingansvarlig for Musific's Demo Artist.

Send en booking-forespørsel - du registerer e-post adressen din for meldinger, og når du får svar er forhandlingen i gang om betingelsene. Registrerer du mobil nummer kan vi føre det frem til en digitalt signert kontrakt.

Team Musific må svare for Demo Manager'n, så vi får håpe de er våkne.

Ingen bindes av det som utveksles med vår Demo Manager. Her utveksler vi til vi setter bookinger, og vi fører forhandlinger frem til signerte kontrakter - og ingen har noen forpliktelse av den grunn.

Demo Manager'n er her for å prøve seg mot. Han sitter i sandkassa, og inviterer til lekende læring.